قوانین عقیم سازی: فقط هزینه جراحی عقیم سازی در تعهد این سازمان می­ باشد و هزینه های دارویی، خدمات آزمايشگاهي، پاراكلينيكي و بستری ( شامل آزمايش هاي تشخيص پزشكي – انواع راديوگرافي - سونوگرافي و غيره ) در تعهد این ما نمی باشد.